top of page

Werkwijze

Een individuele behandeling bestaat uit 4 sessies van ongeveer een uur, waarna eventueel vervolgbehandelingen nodig zijn. Therapeut en cliënt onderzoeken samen of een ingang tot ontspanning gevonden kan worden.

Dit gebeurt door eenvoudige bewegings-, aandachts- en ademinstructies die in zit, lig of stand kunnen worden uitgevoerd.

Ook kunnen zachte, simpele handgrepen worden gebruikt.

 

Er is geen vast protocol, de therapeut neemt de bevindingen en reacties van de cliënt waar en laat daarvan afhangen wat de volgende stap zal zijn; de behandeling wordt zorgvuldig aangepast aan de cliënt.

Observeren

 

Evalueren

 

interpreteren

Wanneer zinvol

Preventief

De therapie is breed toepasbaar, zowel preventief als bij diverse klachten.

Klachten waarvoor geen medische oorzaak is te vinden, de zogenaamde onverklaarde of onbegrepen klachten, of klachten die niet in verhouding staan tot de gestelde diagnose, kunnen het gevolg zijn van overspanning waardoor klachten positief reageren.

 

Veel klachten en problemen hangen samen met een te hoog spanningsniveau en reageren goed op ontspanning.

 

Maar ook de cliënt zonder specifieke klachten die zijn/haar  vermogen om te ontspannen wil verdiepen, heeft baat bij de instructies.

bottom of page