top of page

Adem- en Ontspanningstherapie Methode van Dixhoorn

Adem- en Ontspanningstherapie Methode van Dixhoorn is een op zichzelfstaande behandelmethode (www.methodevandixhoorn.com), die in de afgelopen dertig jaar werd ontwikkeld door Dr. J.J. van Dixhoorn.

In 1998 kwam zijn handboek ‘Ontspanningsinstructies Principes en Oefeningen’ uit. In Amersfoort verzorgt van Dixhoorn, arts en wetenschapper, met een team van docenten de driejarige post-HBO Leergang Adem-en Ontspanningstherapie.

De opleiding bewaakt met strenge eisen en normen de kwaliteit en ontwikkeling van de afgestudeerde therapeuten met als doel deze in het Kwaliteitsregister hun plek te laten behouden.

 

Van Dixhoorn is spreker op nationale en internationale congressen en publiceert in nationale en internationale vakbladen.. 

Hij heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de invloed van ontspanning en spanningsbewustzijn bij hartpatiënten. Tijdens een gerandomiseerd onderzoek (1981) naar de effectiviteit van adem- en ontspanningstherapie in de hartrevalidatie, waarop hij cum laude promoveerde aan de Universiteit van Rotterdam (EUR), stelde hij het belang van zijn methode vast.

De medische consumptie bleek over vijf jaar aanzienlijk afgenomen te zijn bij patiënten die behandeld werden met zijn methode.

 

Ook in andere behandelsituaties leidt zijn methode tot verbetering in functioneren.

Medicatie, oefentherapie, psychologische zorg, revalidatie na operatief ingrijpen blijken minder nodig te zijn.

De methode wordt gebruikt door fysiotherapeuten, oefentherapeuten Cesar en Mensendieck, zangpedagogen alsook door psychologen en yogadocenten.

 

Over de Methode van Dixhoorn is veel documentatie voorhanden, waaronder wetenschappelijke.

Lees hierover hier of hier.

 

 

KWALITEIT

en

verbetering

in

functioneren

 

Wat is adem en- ontspanningstherapie

Ademtherapie is het helpen herstellen van een natuurlijke ontspannen adembeweging, die door het gehele lichaam voelbaar is.

Ontspanningstherapie is het bewust worden en leren hanteren van lichamelijke en mentale gespannenheid.

Samen genomen bieden zij de middelen waarmee een mens in zichzelf de eigen spanning kan regelen via aandacht, voorstelling, houding, beweging en ademhaling.

Daarmee kan ontdekt worden of een probleem samenhangt met een verhoogde spanning,

die eigenlijk onnodig is en verminderd kan worden.

 

De achtergrondgedachte van de Methode van Dixhoorn is, dat de mogelijkheid tot het vergroten van de interne zelfregulatie van spanning in het individu onderzocht en gefaciliteerd kan worden. Dat wil zeggen, het bevorderen van een gezonde verhouding tussen de bewuste zelfwaarneming van de persoon en diens lichaam.

 

Wanneer de verhouding tussen de bewuste zelfwaarneming en het lichaam gebrekkig is, kan er een verhoogde spanning ontstaan die niet meer gevoeld wordt. Deze overspanning is onnodig maar wel herstelbaar en daarom dysfunctioneel te noemen. Het is een ‘vertrouwd’ geworden toestand, die vaak onbewust de voedingsbodem vormt voor klachten en problemen.

Wanneer door adem -en ontspanningstherapie de zelfregulatie van spanning toeneemt

-men kan oplopende spanning eerder voelen en verminderen - zal deze voedingsbodem

afnemen, klachten verminderen of verdwijnen en daarmee ook de behoefte aan de therapie; men heeft de sleutel in handen gekregen om zelf spanning en ontspanning in een gezond evenwicht te brengen en te houden.

 

 

 

Resultaten

Er worden goede resultaten bereikt met Adem- en Ontspanningstherapie bij mensen met spanningsgebonden klachten. De therapie is gericht op een gezondere balans tussen spanning en ontspanning, waardoor belastbaarheid en stressbestendigheid toenemen. Dit leidt tot verhoging van kwaliteit van leven en algemeen welbevinden.

 

De waarde van Adem- en Ontspanningstherapie Methode van Dixhoorn wordt meer en meer erkend: een toenemend aantal zorgverzekeraars beoordeelt de behandeling positief en plaatst deze onder de noemer Alternatieve Zorg of Beweegzorg in de Aanvullende verzekering.

 

 

Bewustwording en

evenwicht

 

stress-

bestenidigheid

 

bottom of page